Београд, 8-11. април 2017.
Прве награде:
Иван Маринић Iр. 93,75 бодова
Лазар Станојевић IIр. 94,25 бодова
Класа Блаженка Биочић
Бојана Јовановић Iр. ср. 91,50 бодова
Игор Филиповић Iр. ср. 94,50 бодова
Класа Данијела Ракић
Трећа награда:
Михајло Петрић II р. ср. 76 бодова
Класа Данијела Ракић
ЧЕСТИТАМО!!!