25-26.02.2017.

Прва награда
МАРИЈА КОВАЧ, 5.р.
Класа: Владислав Стајевић
Кл.сарадник: Лидија Толди

Друга награда

ДИСА АНЂЕЛКОВИЋ, III ср.
Класа: Тијана Крстић
Кл.сарадник: Лидија Толди