БЕОГРАД, 24.2.2018.

I награда
САРА ОЛУЈИЋ, II ср.

Марта Милошевић  III ср.
класа Иван Кирн

Ивана Вучковић 6. р.
Класа Тамара Грубин
Клавирски Сарадник Бисерка Маровић

III награда
ПАВИЋЕВИЋ ВЛАДАН, I ср.

КЛАСА: АЛЕКСАНДАР КИТАНОВИЋ
КЛ.САРАДНИК: ЛИДИЈА ТОЛДИ