Београд, март 2020.

Дисциплина труба

1. Душан Столевски, 2. ОМШ, 1. награда, класа В. Ненадовић;

Дисциплина флаута

1. Јулијана Салаћанин, 2. ОМШ, 1. награда, класа проф Т. Крстић;

2. Дијана Драгосављевић, 6. ОМШ, 1. награда , класа проф Т. Крстић;

Дисциплина клавир

Исидора Спасић, 3. СМШ, 1. награда, класа проф. Е. Петковић

ЧЕСТИТАМО!!!