Први разред СМШ  – 27.06.2017. од 11:00 до 14:00  –  мала сала

Одељенске старешине: Оливера Стамболић и Душан Петровић

 

 Други разред СМШ  – 27.06.2017. од 11:00 до 14:00  –  соба 36.

Одељенске старешине: Весна Ракоњац и Миша Савић

 

 Трећи разред СМШ – 27.06.2017. од 11:00 до 14:00  –  соба 33.

Одељенски старешина: Милош Родић