УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОМШ

Коначни резултати пријемног испита биће објављени

16. јуна 2017. године после 12 часова.

 

Упис у први разред основне музичке школе, за ученике који су положили пријемни испит и који су распоређени по класама, биће обављен

19. и 20. јуна од 9-14 часова, у соби број 6.

На упис треба донети доказ о уплати прве рате ђачког фонда за 2017/2018. годину и потребно је да својим потписом потврдите да се ученик уписује у први разред.

Упутство за плаћање ЂАЧКОГ ФОНДА:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА    

 сврха уплате:  ОМШ – I рата ЂАЧКОГ ФОНДА за  школску 2017/2018. год.

прималац:  Музичка школа „Коста Манојловић“, ул. Немањина бр. 9, Земун

износ:  = 3.000,оо

рачун примаоца:  840-2879760-56

 

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља, два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља  врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3.000 дин) у октобру, а III рата (3.000 дин) у фебруару преко рачуна школе.

 

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СМШ

 

Упис у први разред средње музичке школе, за ученике који су положили пријемни испит биће обављен

23. јуна од 9-15 часова, у соби број 6.

На упис треба донети доказ о уплати прве рате ђачког фонда за 2017/2018. годину и потребно је да својим потписом потврдите да се ученик уписује у први разред.

Упутство за плаћање ЂАЧКОГ ФОНДА:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА    

 сврха уплате:  СМШ – I рата ЂАЧКОГ ФОНДА за  школску 2017/2018. год.

прималац:  Музичка школа „Коста Манојловић“, ул. Немањина бр. 9, Земун

износ:  = 3.000,оо

рачун примаоца:  840-2879760-56

 

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља, два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља  врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3.000 дин) у октобру, а III рата (3.000 дин) у фебруару преко рачуна школе.

 

У П И С

Упис у наредну школску годину ће се обавити у периоду од 19. до 29. јуна 2017. године.

 

Упис се врши код предметног професора (одељенског старешине) приликом поделе ђачких књижица/сведочанства.

 

На упис је треба донети доказ о уплати прве рате ђачког фонда за 2017/2018. годину и потребно је да својим потписом потврдите да се ученик уписује у наредни разред.

 

Упутство за плаћање ЂАЧКОГ ФОНДА:

 

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА    

  сврха уплате:   I рата ЂАЧКОГ ФОНДА за  школску 2017/2018. год.

прималац:  Музичка школа „Коста Манојловић“, ул. Немањина бр. 9, Земун

износ:  = 3.000,оо

рачун примаоца:  840-2879760-56

 

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља, два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља  врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3000) у октобру, а III рата(3000) у фебруару преко рачуна школе.