Преткатегорија Б, даме:

АНА ГАРОТИЋ ( кл.Вранић C, кл.сар.Алексић Н.)                                 I 5

Преткатегорија Б, господа:

 МАРК КУРМАНБАЈЕВ (кл.Ненић, кл.сар.Гавроска Ст. Х.)                  III 3

 I категорија, даме:

НОВЧИЋ КАТАРИНА (кл.Јовановић,кл.сар.Врца С.)                             I 1

ЖИРОВИЋ МАРИЈА (кл.Ненић, кл.сар.Гавроска Ст. Х)                        II 2

II категорија, господа:

АНДРИЋ ИГОР (кл.Ненић, кл.сар.Гавроска Ст. Х.)                                 III 2

                                                      ЧЕСТИТАМО!!!