Набавка добара – канцеларијски материјал и материјал за образовање (ОРН 30192000-канцеларијски материјал) – Јавна набавка мале вредности

Рок за подношење понуда: 25.03.2016. до 15,00 часова


-Позив за подношење понуда
-Конкурсна документација
-Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору