Пласман школа на Републичком такмичењу обично се изводи на основу квалитета и броја награда које су такмичари школе освојили, за све, као и за поједине дисциплине или групе дисциплина заступљених на такмичењу. Како ови критеријуми имају своје недостатке, уведени су нови параметри, пре свега критеријум за рангирање на основу укупне средње оцене свих такмичара једне школе (укључујући похваљене и такмичаре без пласмана), као и опција да се рангирање врши за школе које задовољавају одређени минимални број такмичара који су приступили (у овом случају пет).

НАЈБОЉИ СМО, БРАВО КОСТАМАНОВЦИ!!!

О пласману школа опширније се можете информисати на овом линку:

http://zmbss.org/pmzsrt17/

Резултати наших ученика:

REZULTATI RT 2017