Мај 2017. године
Ивана Ђорђевић -Прва награда 94,25 бодова
Класа Данијела Петровић
ЧЕСТИТАМО!!!