Сремски Карловци
мај 2017. године
I/2 награда/ 98 поена
Софија Додиг III категорија
Класа Јелена Коматина
Кл.сарадник Бисерка Маровић

II/1 награда/85,2 бода
Ана Тркуља, осма категорија
Класа Ана Илијоска- Богић
Кл. сарадник Неда Алексић

ЧЕСТИТАМО!!!