Набавка – Услуга хотела и ресторана

Рок за подношење понуда: 29.05.2019. до 12,00 часова


– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измењена конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
– Обавештење о закљученом уговору