Врњачка Бања, 11. мај 2019. године
Прва награда у првој категорији (98)
Доротеа Алијевић и Јована Хаџи- Пурић
Класа Марија Јовановић
Честитамо!!!