Набавка добара – опрема за образовање (ОРН 37311100 – клавири) – Јавна набавка мале вредности

Рок за подношење понуда: 31.08.2016. до 15,00 часова


Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору