Набавка добара – канцеларијски материјал (ОРН 30192000-канцеларијски материјал) – Јавна набавка мале вредности

Рок за подношење понуда: 06.04.2015. до 11,30 часова


– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору
Одговори везани за конкурсну документацију:
– Одговор 1
– Одговор 2
– Одговор 3
– Одговор 4