Набавка – Агенцијска услуга организовања путовања

Рок за подношење понуда: 28.11.2019. до 12,00 часова


– Позив за подношење понуда

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА