Нови Сад, април 2017.

I/2 награда, 96,66 бодова

ДИМИТРИЈЕ НИНКОВИЋ, IVр.Ср.
Класа:Вера Бакиш
ЧЕСТИТАМО!