Београд, 5-14.5.2017.
ПРВА награда
ДЈОРДЈЕ НИКОЛИЋ, III ср.
Класа: Наташа Благојевић
Кл. сар. Бисерка Маровић

ДРУГА награда
АНДЈЕЛА ЈОСИФОСКИ, IV р.
Класа: Ана Богић Илијоска
Кл. сар. Смиља Јосифоски

ТРЕЋА награда

МАРГО ИВАНОВИЋ РЕЖАК, IV ср.
Класа: Ана Вујадиновић
Кл.сар.Наташа Кузманоски

ПОХВАЛА
МИХАИЛО РАДОВИЋ, VI р.
Класа: Гордана Радовић
Кл. сар. Јелена Цветковић

ЧЕСТИТАМО!!!