РОК  јунски  2019/20.

 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

 

Клавир: Понедељак  29.06.2020. године у 10.00 часова

Гитара:  Понедељак  29.06.2020. године  у 12.00 часова

 

Солфеђо и Теорија:  Петак  26.06.2020. године:

Писмени у 09.00 часова – соба 33

Диктат у 09.30 часова – соба 36

Усмени  у 10.00 часова – соба 36

 

Хор: Петак 26.06.2020. године  у 12.00 часова

Виолина: Понедељак 29.06.2020. године у 10.00 часова

 

СРЕДЊА  МУЗИЧКА ШКОЛА

ООН  у матичној згради

 

Филозофија: Четвртак 25.06.2020. године  у 11.00 часова (усмени)

Српски језик: Четвртак  25.06.2020. године у 09.00 часова  (писмени и усмени)

Информатика: Четвртак 25.06.2020. године у 11.30 часова

 

Физичко: Петак 26.06.2020. године  у 09.00 часова

Историја: Петак 26.06.2020. године у 09.30 часова – Матична зграда

Италијански: Понедељак 29.06. у 09.00 часова  (писмени и усмени)

Енглески: Понедељак 29.06.2020. године у 10.00 часова (писмени и усмени)

Грађанско: Понедељак 29.06.2020. године у 11.00 часова (усмени)

Матурски српски: 29.06.2020. године у 11.15 часова – Матична зграда

Историја музике: Среда 24.06.2020. године у 11.30 часова – соба 36

 

АУДИ и МИДИ: Среда  24.06.2020. године у 10.00 часова

Остали МП испити: Четвртак 25.06.2020. године у 10.00 часова