Крајем прошле године, педагог школе Јагода Љујић- Анђелковић је прикупила све информације и објединила у овај интересантни статистички преглед о упису наших ученика на високошколске установе у периоду у последњих десет година.

Статистички приказ