Поштовани родитељи и ученици, у прилогу можете видети коначне  резултате пријемних испита за упис у први  разред средње музичке школе, МШ Коста Манојловић у Земуну. Упис ће се вршити у среду, 17.06.2020. и четвртак, 18.06.2020. у времену од 9:00 до 14:00, у соби бр. 6.

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА

 

При упису доставити потврду о уплати донације за ЂАЧКИ ФОНД:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

сврха уплате: СМШ – I рата –ЂАЧКИ ФОНД, школска 2020/2021. година,
прималац: МШ „Коста Манојловић“, Немањина улица бр. 9, Земун
износ: = 3.000,00
рачун примаоца: 840-2879760-56

Напомена: На предлог  Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић”, формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, стипендирање ученика, путовања ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Савет родитеља. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3.000) у октобруи III рата (3.000) у фебруару преко рачуна школе.