Председништво Земунских музичких вечери

 1. Александар Вујућ, диригент и композитор (председник)
 2. Бранко Радивојевић, дефектолог – професор
 3. Мирослав Вукајловић, бивши директор МШ “Коста Манојловић“
 4. Гордана Крајачић, музиколог и музички критичар
 5. Бошко Радојковић, директор “Гитар Арт“ фестивала
 6. Војнов Тања, председник музичке омладине Србије
 7. Владимир Карлић, психолог
 8. Наталија Милојевић, директор школе “Коста Манојловић“
 9. Владимир Милић, председник УМУС-а
 10. Наташа Илић, председник ЦЕБЕФ-а
 11. Ђорђе Станковић, диригент
 12. Жељко Корица, председник школског одбора МШ “Коста Манојловић“
 13. Петар Јосифоски, председник комисије за пријем чланова у УМУС

 

Комисија за селекцију кандидата за концерте

у оквиру Земунских музичких вечери

 

– Владислав Стајевић, професор флауте у МШ “Коста Манојловић“ (председник)

– Петар Јосифоски, председник комисије за пријем чланова у УМУС

– Наталија Милојевић, директор МШ “Коста Манојловић“

 

 

 

 

 

 

Организациони одбор Земунских музичких вечери

– Наталија Милојевић, директор МШ  “Коста Манојловић“;

– Зорица Вуксављевић, помоћник директора и професор МШ „Коста Манојловић“;

– Владимир Милојичић, помоћник директора и професор МШ „Коста Манојловић“;

– Петар Јосифоски, председник комисије за пријем чланова у УМУС

– Владислав Стајевић, професор МШ “Коста Манојловић“;

– Олга Малевић Ђорђевић, професор МШ “Коста Манојловић“;

– Светлана Вранић, професор МШ “Коста Манојловић“;

– Санда Драмићанин, професор МШ “Коста Манојловић“;

– Данијела Ракић, професор МШ “Коста Манојловић“;

– Душан Петровић, професор МШ “Коста Манојловић“.