Набавка – услуге молерско фарбарских радова – Јавне набавке мале вредности

Рок за подношење понуда: 12.07.2016. до 15,00 часова


Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору