Све прве награде

Гудачки оркестар омш „Коста Манојловић“ Земун – 98 / I

 

Лука Роквић II  р. соло певање – 96 I

Софија Додиг IV р. виолина – 98 I

Славен Балаћ II р. кларинет – 100 I

Сергеј Чавић V р. клавир – 100 I

 

Дуо „Естампе“ Камерни ансамбл – 100 I

Вероника Мона Богић VIp. виолина

Василија Јездић Vp. клавир